Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Den Adel timmerwerken (http://www.denadel-timmerwerken.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Den Adel timmerwerken betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Den Adel timmerwerken.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Den Adel timmerwerken berusten bij Den Adel timmerwerken. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Den Adel timmerwerken is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Den Adel timmerwerken, info@denadel-timmerwerken.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Den Adel timmerwerken.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Den Adel timmerwerken geeft Den Adel timmerwerken geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Den Adel timmerwerken.

Den Adel timmerwerken kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Den Adel timmerwerken, de onmogelijkheid de website van Den Adel timmerwerken te gebruiken, uit de levering van diensten door Den Adel timmerwerken of het gebrek aan levering van diensten door Den Adel timmerwerken.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Den Adel timmerwerken wordt regelmatig bijgewerkt. Den Adel timmerwerken behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Den Adel timmerwerken te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 14 december 2016.